foto: Hans Majestät

Blågylta - Iris Sundgren

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:570
längd:35
fångstplats:Gullmarn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2021-09-18
uppdaterad:2021-09-19 12:58:31