foto: Hans Majestät "Ebla Zedad"

Knaggrocka - Linus Wetterström

art:Knaggrocka (Raja clavata)
vikt:3500
längd:85
fångstplats:Kosterfjorden
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2021-09-19
uppdaterad:2021-09-20 06:19:54