foto: Hans Majestät

Knaggrocka - Iris Sundgren

art:Knaggrocka (Raja clavata)
vikt:3000
längd:78
fångstplats:Kosterfjorden
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2021-09-19
uppdaterad:2021-09-20 06:19:58