Taggmakrill - Axel Larsson

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Spinnfiske
bete:Microhäckla
fångstdatum:2021-09-20
uppdaterad:2021-09-20 16:01:43