Sjurygg - Axel Larsson

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:1305
längd:34
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2021-09-20
uppdaterad:2021-09-20 16:02:02