Sutare - Pär Edward Lindqwist

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:1000
längd:
fångstplats:Granudden
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: