Storspigg - Pär Edward Lindqwist

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Östersjön
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: