Skrubbskädda - Pär Edward Lindqwist

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:400
längd:
fångstplats:Tjuvahålan, Kattegatt
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2015-07-02
uppdaterad: