Sandstubb - Pär Edward Lindqwist

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:1
längd:5
fångstplats:Strömstad
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2021-09-19
uppdaterad: