Piggvar - Kjell Svensson

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:2390
längd:51
fångstplats:Ranneberg
metod:Havsmete
bete:Sill
fångstdatum:2015-08-16
uppdaterad:2014-05-28 21:22:09