Makrill - Pär Edward Lindqwist

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:300
längd:
fångstplats:Fladen, Kattegatt
metod:Spinnfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2008-07-07
uppdaterad: