Lerstubb - Pär Edward Lindqwist

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:1
längd:4
fångstplats:Strömstad
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2021-09-19
uppdaterad: