Harr - Pär Edward Lindqwist

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:100
längd:
fångstplats:Storsjön
metod:Kastkula
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: