Gös - Pär Edward Lindqwist

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:1850
längd:
fångstplats:Finjasjön
metod:Ismete
bete:Abborre
fångstdatum:2013-02-10
uppdaterad: