Pirål - Kjell Svensson

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Gårvik
metod:Ismete
bete:Räka
fångstdatum:1985-03-22
uppdaterad:2014-05-28 21:27:07