Gädda - Pär Edward Lindqwist

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:5600
längd:
fångstplats:Siesjön
metod:Frilina
bete:Mört
fångstdatum:
uppdaterad: