Elritsa - Pär Edward Lindqwist

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:5
längd:
fångstplats:Oskarström
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: