Benlöja - Pär Edward Lindqwist

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:50
längd:18
fångstplats:Ivösjön
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: