Bergstubb - Pär Edward Lindqwist

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:1
längd:5
fångstplats:Strömstad
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2021-09-19
uppdaterad: