Björkna - Pär Edward Lindqwist

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-04-24
uppdaterad:2021-09-24 07:43:09