Ål - Erik Siemers

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2021-07-25
uppdaterad: