Tångspigg - Erik Siemers

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:Sivik
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2021-04-18
uppdaterad: