Tobiskung - Erik Siemers

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Pinnevik
metod:Spinnfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2021-05-30
uppdaterad: