Taggmakrill - Erik Siemers

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil Norra Hamnen
metod:Spinnfiske
bete:Mikrohäckla
fångstdatum:2022-09-06
uppdaterad: