Svartmunnad smörbult - Erik Siemers

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:Vallgraven Göteborg
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: