Ruda - Kjell Svensson

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:750
längd:30
fångstplats:Snäckskalsdammen/uddevalla
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2012-07-13
uppdaterad:2014-05-28 21:28:35