Större kantnål - Erik Siemers

art:Större kantnål (Syngnathus acus)
vikt:
längd:
fångstplats:Valboholmen
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2021-05-12
uppdaterad: