Större havsnål - Erik Siemers

art:Större havsnål (Entelurus aequoreus)
vikt:
längd:
fångstplats:Släggö
metod:Frilina
bete:Märlkräfta
fångstdatum:2021-05-02
uppdaterad: