Röding - Kjell Svensson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:875
längd:
fångstplats:Sörämten
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:2016-03-14
uppdaterad:2014-05-28 21:28:54