Sjurygg - Erik Siemers

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:
fångstplats:Norra Hamnen Lysekil
metod:Lysfiske
bete:Räka
fångstdatum:2021-03-23
uppdaterad: