Sandstubb - Erik Siemers

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil Dykcentrum
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: