Sarv - Erik Siemers

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:
längd:
fångstplats:Bolmen
metod:Bottenmete
bete:Deg
fångstdatum:2020-07-28
uppdaterad: