Makrill - Erik Siemers

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:Hönö
metod:Spinnfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: