Mört - Erik Siemers

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:
längd:
fångstplats:Härlanda Tjärn
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: