Oxsimpa - Erik Siemers

art:Oxsimpa (Taurulus bubalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Valboholmen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2021-05-31
uppdaterad: