Gärs - Erik Siemers

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Delsjön
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2021-07-11
uppdaterad: