Gräskarp - Erik Siemers

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:3600
längd:
fångstplats:Själyckans Dammar
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:2021-06-24
uppdaterad: