Gråsej - Erik Siemers

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Pinnevik Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Kubong
fångstdatum:2020-09-24
uppdaterad: