Elritsa - Erik Siemers

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:3
fångstplats:Delsjöbäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2021-05-26
uppdaterad: