Benlöja - Erik Siemers

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Stora Delsjön
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: