foto: Emanuel Nordin

Bergstubb - Erik Siemers

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:
längd:2
fångstplats:Stora Korn ö
metod:Frilina
bete:Bläckfisk
fångstdatum:
uppdaterad: