Blågylta - Erik Siemers

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:
längd:
fångstplats:Släggö Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Kubong
fångstdatum:
uppdaterad: