Sandkrypare - Kjell Svensson

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Drieån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2010-09-21
uppdaterad:2014-05-28 21:30:03