Braxen - Erik Siemers

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:
längd:
fångstplats:Stora Delsjön
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2021-10-06 19:12:09