Havsabborre - Mats Svensson

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:1260
längd:46
fångstplats:Bua
metod:Spinn
bete:Drag
fångstdatum:2021-10-12
uppdaterad:2021-10-12 16:59:30