foto: Emanuel Nordin

Kolja - Gustav Nyström

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2021-10-12
uppdaterad:2021-10-12 17:22:32