Sandskädda - Kjell Svensson

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:340
längd:
fångstplats:Mattholmen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:1989-06-16
uppdaterad:2014-05-28 21:30:29