Klorocka - Jezper Ivarsson

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:180
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2021-10-29
uppdaterad:2021-10-30 06:22:56