Slätvar - Iris Sundgren

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:310
längd:35
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2021-10-31
uppdaterad:2021-10-31 12:54:52