Tungevar - Kjell Svensson

art:Tungevar (Arnoglossus laterna)
vikt:18
längd:13
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Släpmete
bete:Räka
fångstdatum:2021-11-03
uppdaterad:2021-11-03 18:29:42